ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പോസ്റ്റുചെയ്യുക

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടും
മുഖ്യകാര്യാലയം കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ദൗത്യം
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695012
ഫോൺ - 0471-2341200, 2346016 (Fax)
ഇ-മെയിൽ :socialsecuritymission@gmail.com

പ്രാദേശിക ഓഫീസ് കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ദൗത്യം
രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്
കേരളം 673020
ഫോൺ-:0495 2370302


മറ്റ് ഓഫീസുകൾ തിരയുക


 

ക്രമ നമ്പർ ചിത്രം ഓഫീസിന്റെ പേര് വിലാസം ജില്ല ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഗൂഗിൾ മാപ്
1 Photo Trivandrum Corporation unit 2 Vayomithram Co-ordinator Vayomithram Project First Floor, Corporation Auditorium, Nemom, Trivandrum – pin -695 018 kssminfotvm@gmail.com തിരുവനന്തപുരം 9349788889
2 Photo വയമിത്രം - വർക്കല വയമിത്രാം കോർഡിനേറ്റർ, വയമിത്രം പ്രോജക്റ്റ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ്, വർക്കല തിരുവനന്തപുരം 9387588889
3 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം തിരുവനന്തപുരം 9388788887
4 Photo Trivandrum Corporation unit 1 Vayomithram Co-ordinator, Vayomithram Project, Manasam Building, Nr. RBI Head Office, Bakery J തിരുവനന്തപുരം 9349788889
5 Photo വയോമിത്രം പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് വയോമിത്രം പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് തിരുവനന്തപുരം 08547807720
6 Photo വയോമിത്രം നെടുമഗാഡ് വയോമിത്രം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാൾ നെടുമഗാഡ് തിരുവനന്തപുരം 8547131671
7 Photo വയോമിത്രം ആറ്റിങ്ങൽ അഭയം തിരുവരട്ടുകാവ് ദേവി ക്ഷേത്ര ത്തിനു സമീപം കോല്ലംപുഴ ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം 7593882703
8 Photo എൽ എസ് ഡി, തിരുവനന്തപുരം എൽ എസ് ഡി, തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം 9645206526
9 Photo AA കോർപോറെഷൻ ഓഫീസ് കൊല്ലം കൊല്ലം 8943354046
10 Photo വയോമിത്രം കരുനാഗപ്പള്ളി വയോമിത്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ് കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം 9645006393
11 Photo വയോമിത്രം പുനലൂർ വയോമിത്രം പുനലൂർ കൊല്ലം 9072574654
12 Photo വയോമിത്രം കൊട്ടാരക്കര വയോമിത്രം കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം 8943354046
13 Photo വയോമിത്രം പരവൂർ വയോമിത്രം പരവൂർ കൊല്ലം 8943354046
14 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം പത്തനംതിട്ട 9349488889
15 Photo വയോമിത്രം അടൂർ വയോമിത്രം പ്രൊജക്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പറക്കോട് പി ഒ അടൂർ പത്തനംതിട്ട 9645760071
16 Photo വയോമിത്രം തിരുവല്ല വയോമിത്രം തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട 9645760071
17 Photo വയോമിത്രം പന്തളം വയോമിത്രം പന്തളം പത്തനംതിട്ട 9349488889
18 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം ആലപ്പുഴ 9645005042
19 Photo വയോമിത്രം ആലപ്പുഴ വയോമിത്രം പ്രൊജക്റ്റ് പഴയ ട്രഷറി ബിൽഡിംഗ് വഴിച്ചേരി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാന്റിനു സമീപം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ 9387288889
20 Photo വയോമിത്രം ചെങ്ങന്നൂർ വയോമിത്രം ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ 9645760071
21 Photo വയോമിത്രം കായംകുളം വയോമിത്രം കായംകുളം ആലപ്പുഴ 9072582495
22 Photo വയോമിത്രം ഹരിപ്പാട് വയോമിത്രം ഹരിപ്പാട് ആലപ്പുഴ 9645006393
23 Photo വയോമിത്രം മാവേലിക്കര വയോമിത്രം മാവേലിക്കര ആലപ്പുഴ 9072582495
24 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കോട്ടയം 9349588889
25 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കോട്ടയം 7593882785
26 Photo Vayomithram Erattupetta Erattupetta കോട്ടയം 04782563105
27 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം വൈക്കം കോട്ടയം 9645813081
28 Photo വയോമിത്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി വയോമിത്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം 9072582495
29 Photo വയോമിത്രം കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് വയോമിത്രം കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് കോട്ടയം 9349588889
30 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കോട്ടയം 8943257775
31 Photo വയോമിത്രം തൊടുപുഴ വയോമിത്രം തൊടുപുഴ ഇടുക്കി 9387388889
32 Photo വയോമിത്രം കട്ടപ്പന വയോമിത്രം കട്ടപ്പന ഇടുക്കി 9072380159
33 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം എറണാകുളം 9349388887
34 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം എറണാകുളം 9072302563
35 Photo വയോമിത്രം പെരുമ്പാവൂർ വയോമിത്രം പെരുമ്പാവൂർ എറണാകുളം 9388340385
36 Photo വയോമിത്രം തൃക്കാക്കര വയോമിത്രം ഓഫീസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കാക്കനാട്, എറണാകുളം എറണാകുളം 9072302563
37 Photo വയോമിത്രം ss എറണാകുളം 9645082992
38 Photo വയോമിത്രം ss എറണാകുളം 9645205434
39 Photo വയോമിത്രം ss എറണാകുളം 9072582494
40 Photo വയോമിത്രം വടക്കൻ പറവൂർ വയോമിത്രം വടക്കൻ പറവൂർ എറണാകുളം 9072582494
41 Photo വയോമിത്രം കൂത്താട്ടുകുളം വയോമിത്രം കൂത്താട്ടുകുളം എറണാകുളം 9072380155
42 Photo വയോമിത്രം മുവാറ്റുപുഴ വയോമിത്രം മുവാറ്റുപുഴ എറണാകുളം 90723801179
43 Photo വയോമിത്രം തൃപ്പൂണിത്തുറ വയോമിത്രം തൃപ്പൂണിത്തുറ എറണാകുളം 9072380116
44 Photo വയോമിത്രം കളമശ്ശേരി വയോമിത്രം കളമശ്ശേരി എറണാകുളം 9072380157
45 Photo വയോമിത്രം പിറവം വയോമിത്രം പിറവം എറണാകുളം 9072302502
46 Photo എൽ എസ് ഡി, എറണാകുളം എൽ എസ് ഡി, എറണാകുളം എറണാകുളം 9645082992
47 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം തൃശൂർ 9349188887
48 Photo വയോമിത്രം ചാലക്കുടി വയോമിത്രം ചാലക്കുടി തൃശൂർ 9645710012
49 Photo വയോമിത്രം ചാവക്കാട് വയോമിത്രം ചാവക്കാട് തൃശൂർ 9809190209
50 Photo വയോമിത്രം ഗുരുവായൂർ വയോമിത്രം ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ 9809190209
51 Photo വയോമിത്രം കുന്നംകുളം വയോമിത്രം കുന്നംകുളം തൃശൂർ 9645205434
52 Photo വയോമിത്രം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വയോമിത്രം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തൃശൂർ 9895302954
53 Photo വയോമിത്രം കൊടുങ്ങലൂർ വയോമിത്രം കൊടുങ്ങലൂർ തൃശൂർ 9895302954
54 Photo വയോമിത്രം വടക്കാഞ്ചേരി വയോമിത്രം വടക്കാഞ്ചേരി തൃശൂർ 8943354045
55 Photo വയോമിത്രം ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് വയോമിത്രം ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് തൃശൂർ 9645710012
56 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം പാലക്കാട് 9387118889
57 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം പാലക്കാട് 7034029295
58 Photo വയോമിത്രം dd പാലക്കാട് 9645006293
59 Photo വയോമിത്രം ചിറ്റൂർ വയോമിത്രം ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് 9072574656
60 Photo വയോമിത്രം ഒറ്റപ്പാലം വയോമിത്രം ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് 7034029295
61 Photo വയോമിത്രം ചെർപ്ലശ്ശേരി വയോമിത്രം ചെർപ്ലശ്ശേരി പാലക്കാട് 7034029295
62 Photo വയോമിത്രം മണ്ണാർക്കാട് വയോമിത്രം മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് 6282170895
63 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം മലപ്പുറം 7034029297
64 Photo വയോമിത്രം പരപ്പനങ്ങാടി വയോമിത്രം പരപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറം 9895695840
65 Photo വയോമിത്രം നിലബൂർ വയോമിത്രം നിലബൂർ മലപ്പുറം 8589013556
66 Photo വയോമിത്രം തീരൂർ വയോമിത്രം തീരൂർ മലപ്പുറം 8589005435
67 Photo വയോമിത്രം കോട്ടക്കൽ വയോമിത്രം കോട്ടക്കൽ മലപ്പുറം 9645628008
68 Photo വയോമിത്രം മഞ്ചേരി വയോമിത്രം മഞ്ചേരി മലപ്പുറം 9645800992
69 Photo വയോമിത്രം തിരൂരങ്ങാടി വയോമിത്രം തിരൂരങ്ങാടി മലപ്പുറം 9048449454
70 Photo വയോമിത്രം കൊണ്ടോട്ടി വയോമിത്രം കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം 7593882701
71 Photo വയോമിത്രം പെരിന്തൽമണ്ണ വയോമിത്രം പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം 7593882710
72 Photo വയോമിത്രം പൊന്നാനി വയോമിത്രം പൊന്നാനി മലപ്പുറം 7593882702
73 Photo വയോമിത്രം വളാഞ്ചേരി വയോമിത്രം വളാഞ്ചേരി മലപ്പുറം 7593882713
74 Photo വയോമിത്രം താനൂർ വയോമിത്രം താനൂർ മലപ്പുറം 9847950817
75 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കോഴിക്കോട് 9349668889
76 Photo വയോമിത്രം വടകര വയോമിത്രം വടകര കോഴിക്കോട് 9645983632
77 Photo വയോമിത്രം കൊയിലാണ്ടി വയോമിത്രം കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട് 9072310100
78 Photo വയോമിത്രം പയ്യോളി വയോമിത്രം പയ്യോളി കോഴിക്കോട് 7593800223
79 Photo വയോമിത്രം മുക്കം വയോമിത്രം മുക്കം കോഴിക്കോട് 7034029300
80 Photo വയോമിത്രം ഫെറോക് വയോമിത്രം ഫെറോക് കോഴിക്കോട് 8589025435
81 Photo വയോമിത്രം രാമനാട്ടുകര വയോമിത്രം രാമനാട്ടുകര കോഴിക്കോട് 8589025435
82 Photo വയോമിത്രം കോഴിക്കോട് റൂറൽ ബ്ലോക്ക് വയോമിത്രം കോഴിക്കോട് റൂറൽ ബ്ലോക്ക് കോഴിക്കോട് 7593800223
83 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം വയനാട് 9387388887
84 Photo വയോമിത്രം മാനന്തവാടി വയോമിത്രം മാനന്തവാടി വയനാട് 9072310100
85 Photo വയോമിത്രം സുൽത്താൻബത്തേരി വയോമിത്രം സുൽത്താൻബത്തേരി വയനാട് 7593882783
86 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കണ്ണൂർ 9037984805
87 Photo വയോമിത്രം കണ്ണൂർ വയോമിത്രം ഓഫീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ 9349338889
88 Photo വയോമിത്രം മട്ടന്നൂർ വയോമിത്രം മട്ടന്നൂർ കണ്ണൂർ 9349338889
89 Photo വയോമിത്രം പയ്യന്നുർ വയോമിത്രം പയ്യന്നുർ കണ്ണൂർ 7593882705
90 Photo വയോമിത്രം ആന്തൂർ വയോമിത്രം ആന്തൂർ കണ്ണൂർ 9072302566
91 Photo വയോമിത്രം കൂത്തുപറമ്പ വയോമിത്രം കൂത്തുപറമ്പ കണ്ണൂർ 8086363401
92 Photo വയോമിത്രം പാനൂർ വയോമിത്രം പാനൂർ കണ്ണൂർ 8086363401
93 Photo വയോമിത്രം തലശ്ശേരി വയോമിത്രം തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ 9645083632
94 Photo വയോമിത്രം ഇരിട്ടി വയോമിത്രം ഇരിട്ടി കണ്ണൂർ 9526214156
95 Photo വയോമിത്രം ശ്രീകണ്ഠപുരം വയോമിത്രം ശ്രീകണ്ഠപുരം കണ്ണൂർ 9526214156
96 Photo വയോമിത്രം വയോമിത്രം കാസർഗോഡ് 9645222573
97 Photo വയോമിത്രം കാഞ്ഞങ്ങാട് വയോമിത്രം കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് 7593882705
98 Photo വയോമിത്രം നീലേശ്വരം വയോമിത്രം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് 9072574341
പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?ഞങ്ങളെ വിളിക്കു : 1800 1201 001