ഹംഗര്‍ഫ്രീ സിറ്റി പദ്ധതി


scheme image

ലക്ഷ്യം

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് പച്ചക്കറി കറിയോടൊപ്പം അരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളിൽ / നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സ free ജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകും. കാഴ്ചക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകും. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശരാശരി 2500 പേർക്ക് സ lunch ജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നു

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

“ഹംഗർ ഫ്രീ സിറ്റി” എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഒരു നഗരത്തിലെ നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉയർന്ന സബ്‌സിഡി നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, നഗരത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു ദിവസം ഒരു ചതുരശ്ര ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഹൃസ്വ വിവരണം

ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട്. ഇപ്പോൾ ഇത് മലപ്പുറം, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും നടപ്പാക്കി.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. രോഗികൾക്കും കാഴ്ചക്കാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളെ socialsecuritymission@gmail.com ലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക